Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Metódy práce s drogovo závislými klientmi

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Droga (WHO, IN: Hroncová, J. a kol., 2006, s. 65) je: „látka (substancia), ktorá, ak je
vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcií.“ Podľa Hroncovej a kol. (2006, s. 65) je droga „akákoľvek látka prírodnej alebo syntetickej povahy, ktorá po pravidelnom užívaní vyvoláva závislosť organizmu, teda drogovú závislosť, toxikomániu.“
Toxikománia (WHO, IN: Hroncová, J. a kol, 2006, s. 65): „je to stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca, pričom je tento stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jednotlivcovi samému i spoločnosti.“

4 atribúty toxikománie podľa Ondrejkoviča (IN: Hroncová, J. a kol. 2006):
Nutkavá potreba pokračovať v konzumácii drogy a zadovažovať si ju akýmkoľvek spôsobom
Zvyšovanie konzumovaných dávok
Psychická a fyzická závislosť
Zničujúci účinok na jednotlivca a spoločnosť
Hodnotenie (0x):