Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Harm reduction v Slovenskej a Českej republike

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
WHO v súvislosti s injekčným užívaním drog hovorí o harm reduction ako o termíne, ktorý z pohľadu verejného zdravia popisuje snahu predchádzať negatívnym zdravotným dôsledkom súvisiacim s určitým typom správania alebo snahu tieto dôsledky minimalizovať. Cieľom harm reduction v rámci komplexných intervencií vzťahujúcich sa k injekčnej aplikácii drog je predchádzať prenosu vírusu HIV a iných infekcií, ku ktorému prichádza zdieľaním nesterilného injekčného vybavenia a prípravkou určených k výrobe drog (Úřad vlády České republiky, 2006).
Harm reduction je „prístup, ktorý v sebe zahŕňa súbor stratégií zameraných na predchádzanie a znižovanie zdravotných, sociálnych a ekonomických poškodení, súvisiacich s rizikovým správaním sa a/alebo ohrozujúcim prostredím na úrovni jednotlivca, komunity a spoločnosti. Cieľom je akákoľvek pozitívna zmena.“ (OZ Odyseus, 2005).
Stratégie harm reduction predstavujú kontinuitu rôznych prístupov ako vzdelávanie a propagácia zdravého spôsobu života, detoxifikácia, substitučná terapia, výmena ihiel a poskytovanie dezinfekčných prostriedkov, ktoré môžu vyústiť do drogovej abstinencie (Úřad vlády České republiky, 2006).
Hodnotenie (0x):