Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Dnešná doba sa stáva čoraz zložitejšou, komplikovanejšou, prepletenejšou z mnohých rôznych pohľadom, neustále sa objavujú nové súvislosti. I z tohto dôvodu je v dnešnej spoločnosti, tak ako i konkrétne v oblasti sociálnej práce, potrebné ovládať princípy a funkcie manažmentu, ktorý napomáha získať nad vecami a dejmi kontrolu, získať a udržať si prehľad o ich fungovaní.
Z tohto dôvodu sme sa v našej práci venovali práve funkciám manažmentu, ktoré sme sa snažili sprehľadniť a vystihnúť ich podstatu a dôležitosť.
V prvej kapitole sme sa venovali tradičným funkciám manažmentu, pričom sme postupne priblížili plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrolovanie.
V druhej kapitole sme stručne načrtli podstatu nových funkcií manažmentu, a to konkrétne motiváciu, delegovanie právomocí, podporu a komunikáciu.
Veríme, že hoci je práca stručná, tým, že sa zameriava na podstatu, pomôže pochopiť význam týchto funkcií a manažmentu ako takého pre oblasť sociálnej práce.
Hodnotenie (0x):