Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Cieľom našej práce je stručne zhrnúť základné informácie o psychoterapii ako samostatnej oblasti teórie a praxe, v ktorej sa utvára priestor pre uplatnenie aj sociálnych pracovníkov. Cieľom je tieto informácie taktiež logicky usporiadať a sprehľadniť s ohľadom na aktuálnu situáciu v Slovenskej republike.
Naša práca pozostáva z troch kapitol, pričom v prvej kapitole stručne popisujeme psychoterapiu ako takú, nevynímajúc vývoj a zásady, ktoré tvoria jej základný stavebný kameň.
Druhá kapitola je venovaná Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky zastrešuje vzdelávanie v oblasti psychoterapie. Taktiež sa venujeme kritériám, ktoré je uchádzačmi nutné splniť pre úspešný zápis do Zoznamu psychoterapeutov v SR. Dôležitú časť kapitoly tvoria informácie o možnosti spôsobu výkonu psychoterapie v prípade sociálnych pracovníkov na Slovensku.
Posledná kapitola pojednáva o širokom využití psychoterapie a podrobnejšie sa venuje jednotlivým hlavným prúdom psychoterapie.
Hodnotenie (0x):