Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Stres a zaťažujúce situácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Rýchle a dramatické zmeny v živote a vo svete okolo nás, vyvolávajú stále intenzívnejšiu túžbu po postupoch, ako zvládať náročné životné situácie, ako sa vyrovnať s požiadavkami dňa a doby.
Každý by mohol na základe vlastnej skúsenosti uviesť veľa udalostí a situácií, ktoré považuje za zdroj záťaže. Ak by sme ich mali zoradiť podľa veľkosti, popredné miesta by patrili živelným pohromám a katastrofám ako sú zemetrasenia, záplavy, veterné smršte, vojnám, potom strate blízkej a milovanej osoby. Ďalej by sa umiestnili straty životných perspektív, ohrozenie zdravia, rozpad manželstva, ohrozenie spoločenského postavenia, strata zamestnania až po nedostatok času a rizikové rozhodnutia.
Záťažovo, pôsobia aj nové, priveľmi silné, rýchlo sa meniace podnety, prerušované a sústavné menenie pozornosti, priveľa informácií, rozporuplné príkazy a náhle požiadavky na zmenu každodenných stereotypov.

1.Záťažové situácie a stres
Záťaž môže nadobúdať rozličná stupne, podľa druhu situácií a stavu prežívania.
Sú to:
l. stupeň - bežná záťaž nevzniká na základe nesúladu medzi tlakom vonkajšieho prostredia a vnútornými možnosťami človeka.
Vzhľadom na to, že človek disponuje väčšími predpokladmi ako si vyžadujú úlohy, nemusí siahať do rezerv. Sú to úlohy, ktoré človek veľa ráz zvládol a dokázal úspešne vyriešiť. Bežná záťaž nestimuluje rozvoj osobnosti. Vedie k využívaniu stereotypných a zautomatizovaných spôsobov konania a správania.
Hodnotenie (0x):