Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Podľa článku 16, bod 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv je rodina základnou bunkou spoločnosti a zaslúži si aj ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Pozornosť štátu sa zameriava na ochranu rodiny v nasledovných oblastiach :


1. Ochrana ženy počas tehotenstva a materstva- patrí sem povinnosť zamestnávateľa preradiť ženu z dôvodu tehotenstva na inú pracovnú pozíciu ak pôvodná ohrozuje nejako jej zdravotný stav. Rozdiel medzi príjmami na rozdielnych pozíciách sa kompenzuje vyrovnávacou dávkou. Patrí sem právo na zdravotnú starostlivosť počas tehotenstva a určitý čas po pôrode.


2. Ochrana a podpora rodiny- patrí sem rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok. Pomocou rodičovskej dovolenky sa zrovnoprávňujú manželia pri výchove detí. Umožňuje starostlivosť o dieťa aj otcovi. Ďalšími druhmi ochrany je tiež pomoc pri zabezpečení bývania či vybavenia domácnosti.


3. Ochrana a podpora dieťaťa- má za cieľ zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre výchovu a harmonický rozvoj dieťaťa. Patria sem štátne sociálne dávky(prídavok na dieťa), bezplatné školstvo či zabezpečenie sociálno-právnej ochrany.


4. Ochrana pri strate člena rodiny- cieľom štátu je pomoc rodiny, ktorá prišla o člena rodiny a trpí tak ekonomicky, psychicky, emocionálne. Štát poskytuje príspevok na pohreb, vdovský, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. (Botek, 2009)
Hodnotenie (0x):