Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Význam supervízie počas študentskej praxe

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Diplomová práca reaguje na aktuálnu tému študentských supervíznych seminároch, ktorá stále nemá svoje pevné miesto na univerzitách.

Cieľom je zistiť, aké je vnímanie supervíznych seminároch z pohľadu študenta sociálnej práce a supervízora.

V kvantitatívnom výskume sa zameriavame na študentov sociálnej práce, výsledky sme vyhodnocovali pomocou štatistických metód a metód indukcie dedukcie analýzy a komparácie. V kvalitatívnej časti výskumu sa orientujeme na supervízorov, pomocou analýzy štruktúrovaného dotazníku zisťujeme ako prebiehajú supervízne semináre na ich univerzitách.

Prieskumom sme zistili, že existujú rozdiely medzi poznatkami o supervízií medzi univerzitami. Formálna stránka predpraxových seminároch nie je dostatočne naplnená.

Supervízne semináre na slovenských univerzitách stále nemajú svoje pevné miesto v praktickej výučbe študentov. Odborná literatúra nevypovedá o realite na školách.
Hodnotenie (0x):