Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Informačné technológie sa stali nepostradateľnou súčasťou väčšiny oborov. Pomocou informačných technológií sú riadené rady veľkých, stredných ale i malých podnikov. Informačné technológie v zdravotníctve prinášajú radu nových možností ako pre vlastnú lekársku prax tak i pre riadenie zdravotníctva. Informačné a komunikačné technológie umožňujú zefektívniť diagnostický a liečebný proces, spriehľadniť financovanie zdravotníctva, vyhodnotiť kvalitu lekárskej starostlivosti vo vzťahu k nákladom. V zdravotníckych informačných systémoch je nutné zaistiť ochranu osobných dát. Účinnosť uplatnenia informačných technológii v zdravotníctve závisí nielen na technických a finančných predpokladoch, ale i na príslušných legislatívnych zmenách.

,,Elektronické zdravotníctvo (eHealth) je snaha zameraná na zavádzanie informačných a komunikačných technológií v rôznych oblastiach a funkciách v zdravotníctve- od doktorov, manažérov nemocníc až po spracovanie údajov a vystavovanie kartičiek poistencov pacientom. Cieľom je zlepšiť kvalitu, prístupnosť a efektívnosť v zdravotníctve pre všetkých.“(http://www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/nove-trendy-v-zdravotnictve-setria-cas-i-peniaze-pacientov-015385).

Nemocničný informačný systém je spoľahlivá, rýchla a vývoja schopná podpora riadenia a organizovania každodenných pracovných tokov súvisiacich so zdravotníckymi, administratívnymi zabezpečovacími a hospodárskymi činnosťami. Svojou štruktúrov a funkciou reflektuje nemocnicu ako celok. Slúži na zber, spracovanie, uchovanie, interpretáciu, prenos informácií v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. NIS je zber, uchovanie, organizovanie, analýza a prezentácia dát v zmysluplnej, užitočnej a rýchlo dosiahnuteľnej forme.

Poskytovatelia NIS sú nemocnice, oddelenia, laboratóriá. Informačné systémy slúžia pre ambulantnú starostlivosť i pre lekára.
Hodnotenie (0x):