Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. Rozdelenie pozemných komunikácií podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia.

Všeobecne záväzným zákonom pre poľné a lesné cesty je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na:
• diaľnice (D) - určené na rýchle a hospodárne spojenie, na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením,
• cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty) (R) - s obmedzeným pripojením a prístupom,
• štátne cesty (C), ktoré sa rozdeľujú na cesty: I. triedy s významom pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu, II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi okresmi, III. triedy, ktoré majú miestny význam,
• miestne komunikácie (MK), ktoré sa nachádzajú v zastavanom území sídelnej časti a ktoré sú zaradené do štátnej cestnej siete,
• účelové komunikácie (UK), medzi ktoré patria poľné a lesné cesty, ako aj rozličné príjazdové cesty k objektom. Na poľnohospodársku dopravu sa využíva sieť poľných ciest, ako aj sieť štátnych ciest II. triedy, na ktorých nie je vylúčená pomalá poľnohospodárska doprava, sieť ciest III. triedy, miestnych komunikácií a ostatné účelové komunikácie. Diaľnice, cesty I. triedy a niektoré cesty II. triedy sú z poľnohospodárskej dopravy vylúčené.
Hodnotenie (0x):