Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Komunitný plán mesta

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1.1 Komunitné plánovanie
Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite. Je to metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali lokálnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Komunitné plánovanie je otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení rozvoja a implementácie sociálnych služieb

Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí v zmysle § 83 Zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov do pôsobnosti obce,
Hodnotenie (0x):