Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Koniec dejín a posledný človek - Francis Fukuyama

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Ako tému na spracovanie mojej seminárnej práce som si vybrala publikáciu od Francoisa Fukuyamu - Koniec dejín a posledný človek. Väčšia časť práce je venovaná Fukuyamovi, ktorý vo svojej tvrdí, že sa po udalostiach z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia nachádzame na konci dejín. Koniec dejín sa prejavuje v politickej a ekonomickej oblasti víťazstvom liberálov. V práci sa zaoberám aj ,,posledným človekom“, ktorý žije na konci dejín.
Francis Fukuyama sa pokúsil o komplexnú a zároveň, podľa vlastného presvedčenia, aj o finálnu teóriu ľudských dejín. Podarilo sa mu vyvolať veľkú diskusiu a jeho Koniec dejín sa stal s Huntingtonovým Stretom civilizácií predmetom živej diskusie o povahe politických dejín i povahe človeka. Huntington je presvedčený vo svojej knihe Stret civilizácií: boj kultúr a premena svetového poriadku, o tom, že svet po studenej vojne prestáva byť rozdelený bipolárne. Svet je rozdelený na osem základných civilizačných okruhov v dôsledku rozdielnej kultúrnej, náboženskej a etickej identity, čo je pre Huntingtona dôvodom k predpokladanému stretu civilizácií. Fukuyama na svoje dielo zožal vo svete aj veľkú vlnu kritiky. Čiastočný prehľad jeho kritiky som zahrnula do svojej práce ako posledný bod.
Hodnotenie (0x):