Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikovej kultúry v spoločnosti SIKA Slovensko, s.r.o. Zámerom je zistiť ako vnímajú zamestnanci podnikovú kultúru a jej jednotlivé charakteristiky. Prvá kapitola obsahuje teoretický prehľad podnikovej kultúry, ako podnikovú kultúru vnímajú jednotliví autori zaoberajúci sa touto problematikou. Informácie boli čerpané z domácich aj zahraničných odborných zdrojov. Druhá kapitola


sa venuje základným cieľom bakalárskej práce. V tretej kapitole je popísaná metodika tvorby bakalárskej práce. Štvrtá kapitola zahŕňa vlastnú prácu, ktorá je zameraná


na spoločnosť SIKA Slovensko, spol. s r.o. Je v nej zhodnotená podniková kultúra


na základe analýzy dotazníkov vyplnených zamestnancami spoločnosti. Piata kapitola obsahuje návrhy a odporúčania na zlepšenie súčasného stavu v oblasti podnikovej kultúry.
Hodnotenie (0x):