Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Účtovníctvo B - študijný materiál

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Dátum podpísania spoločenskej zmluvy - v nej musí byť uvedené, aký právny typ spoločnosti sa zakladá, konkretizácia/menoslov zakladateľov spoločnosti, ak sú to spoločníci, tak ich mená, zároveň tam sú určité podmienky, ktoré potom pre spoločníkov vyplývajú - stanovené právne vzťahy medzi spoločníkmi, v samostatnej časti musí byť uvedené, kto sa bude na základnom imaní v akej výške podieľať, musí tam byť napísané aj termínované splácanie základného imania a upresnenie spôsobu jeho splácania.
Vklad môže byť aj v peňažnej aj nepeňažnej forme (vtedy musia byť jednotlivé položky presne vypísané), vklady spoločníkov sa účtujú pre každého osobitne (pohľadávky za upísané nesplatené vlastné imanie 353/1, 353/2, a pod.); základné imanie (411) by sa malo rozdeľovať podľa toho, či bolo vložené pri založení, neskôr atď.; text napr. “upísané základné imanie - prvý spoločník”, “upísané základné imanie - druhý spoločník”, “celkové základné imanie”, atď.
Hodnotenie (0x):