Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
DEĽBA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

REÁLNE ROZDELENIE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV


Predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť tiež aj byty a nebytové priestory , ktoré ako reálne časti bytového domu sú samostatným predmetom vlastníckeho práva , a teda sú samostatnou nehnuteľnou vecou v právnom zmysle. Pritom spoločné časti domu , a to aj pozemok , sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov príslušného bytového domu. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť , ktoré sú určené na spoločné užívanie a spravidla sa nemôžu reálne rozdeliť medzi vlastníkov alebo nájomcov v dome. Príslušenstvom domu sa rozumejú časti domu určené na spoločné užívanie podobne ako spoločné časti domu , s rozdielom že <...
Hodnotenie (0x):