Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Analýza rizík v obci Pribylina

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Cieľom našej práce je analyzovať riziká vzniku mimoriadnej udalosti v obci Pribylina. Táto obec patrí medzi podtatranské obce s malebnou prírodou. Už v minulosti sa tu vyskytli hlavne živelné pohromy, ktoré narušili fungovanie obce a spôsobili škody na majetku a životnom prostredí. Z týchto udalostí sme aj vychádzali pri písaní našej seminárnej práce. Prvá kapitola je zameraná na stručný opis obce a v ďalších dvoch sme sa venovali analýze a možnosti vzniku mimoriadnej udalosti na území obce Pribylina. V štvrtej kapitole sme spracovávali vybranú mimoriadnu udalosť. Nakoľko sa v tejto obci vyskytujú hlavne živelné pohromy, venovali sme sa tu možnému vzniku ako aj riešeniu víchrice.
Hodnotenie (0x):