Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Japonsko (Nippon) je ostrovný štát, ktorý sa rozkladá na štyroch veľkých a viac než 3 000 malých ostrovoch na severovýchod od ázijskej pevniny. Celková rozloha je 377 804km2. Veľká časť územia Japonska je hornatá (72%), väčšinu územia pokrývajú husté a ťažko prístupné rieky. Rieky sú krátke, plytké a väčšinou nesplavné. V dôsledku toho sa necelých 15% povrchu Japonska využíva pre poľnohospodárstvo. Nerastné bohatstvo japonských ostrovov je prakticky zanedbateľné, 90% celkovej spotreby palív a surovín sa musí dovážať. Nedostatok pôdy pre poľnohospodárstvo spôsobuje, že Japonsko okrem ryže(nadprodukcia) rýb a zeleniny je závislé na dovozu prakticky všetkých druhov základných potravín(zhruba 2/3 spotreby potravín). Hlavným energetickým zdrojom Japonska je dovážaná ropa a zemný plyn.
Hodnotenie (0x):