Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
TQM

Total quality management alebo komplexné manažérstvo kvality sa v posledných 30 rokoch stalo jedným z najdôležitejších a najkomplexnejších prístupov k riadeniu kvality v organizáciách. Svoju silnú pozíciu aj dnes potvrdzuje tým, že hrá dôležitú rolu pri riadení v najúspešnejších organizáciách na svete. Komplexné manažérstvo kvality (ďalej už len TQM) definuje A. Mateides ako:

„Prístup manažmentu organizácie zameraný na kvalitu, založený na účasti všetkých členov organizácie s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom uspokojovania zákazníkov a prospechu všetkých členov podniku a spoločnosti.“

Cieľom komplexného manažérstva kvality (TQM) je dlhodobý úspech dosahovaný prostredníctvom spokojného odberateľa, zisk všetkých členov organizácie a jej celková prosperita. Ale z čoho vznikol tento názov?
Hodnotenie (0x):