Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Vypracované otázky na výučný list Hotelovej akadémie 1 - 125

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1.Trh a trhový mechanizmus v spoločnom stravovaní

Ø 1.Charakterizujte trh, typy trhov a subjekty trhu

Trh- miesto, kde sa stretávajú výrobcovia a spotrebitelia a kde sa uskutočňuje kúpa a predaj najrôznejších výrobkov a služieb.

Trh neriadi žiaden úrad, ale riadime ho všetci tým, ako sa správame, čo potrebujeme, čo chceme kúpiť. V trhovej ekonomike sa musí výrobca prispôsobiť zákazníkovi, pretože zákazník má peniaze.

Trh chápeme dvojako:

a)priestorovo -ako miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci

b)funkčne- ako spojenie dopytu a ponuky v určitej oblastiTypy trhov ( formy )Podľa počtu predávaných tovarov rozlišujeme:

a)čiastkový trh- je to trh, na ktorom sa predáva a kupuje jeden druh tovaru( napr. autá, mobily, bavlna)

b)agregátny trh- je to trh, na ktorom sa predávajú a kupujú rozličné druhy tovarov.Podľa predmetu kúpy a predaja rozlišujeme:

a)trh výrobných faktorov- predávajú a kupujú sa na ňom výrobné faktory ( práca, pôda, kapitál)

b)trh tovarov a služieb- predávajú a kupujú sa na ňom tovary a služby určené na osobnú spotrebu

c)finančný trh- na základe ponuky a dopytu sa na ňom sústreďujú a prerozdeľujú peňažné prostriedky medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi.Podľa územného hľadiska rozlišujeme:

a)miestny trh- nazývaný aj regionálny, pre ktorý je charakteristická ponuka miestnych tradičných produktov ( napr. ovčí syr, burčiak vo vinárskom kraji )

b)národný trh- vznikol z miestnych trhov na základe rozvoja deľby práce, t. j. v rámci celého štátu

c)medzinárodný trh- prekračuje hranice štátov a vznikol na základe deľby práce v rámci rôznych krajín

d)svetový trh- vznikol na základe rozvíjajúcej sa medzinárodnej deľby práce, špecializácie a kooperácie medzi krajinami celého sveta.Subjekty trhuDomácnosti- vystupujú na trhu najmä ako kupujúci. Na trhu tovarov a služieb nakupujú spotrebné tovary a služby, prípadne predávajú svoje výrobky ( ovocie, zeleninu,..). Na trhu výrobných faktorov vystupujú ako predávajúci, ktorí predávajú výrobné faktory( napr. svoju prácu ).
Hodnotenie (0x):