Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Témou tejto seminárnej práce je porovnanie potenciálu ponuky a výkonov obchodno-podnikateľských služieb v Slovenskej republike a v iných krajinách EÚ. Tieto služby predstavujú činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a prístrojov, počítačové a informačné služby a iné obchodné služby.
Ponuku obchodno-podnikateľských služieb predstavujú všetky podniky (právnické aj fyzické osoby) pôsobiace v tejto oblasti.
Pojem obchodno-podnikateľské služby som v tejto práci nahrádzala aj pojmom obchodné služby, alebo priamym vymenovaním, t. j. nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby, resp. skratkou OPS (ops).
Informácie som čerpala hlavne z internetovej stránky Štatistického úradu SR (www.statistics.sk), z dokumentu Eurostat regional yearbook 2007 ako aj zo Štatistickej ročenky SR 2007. Pri spracovaní som využila aj iné publikácie týkajúce sa obchodno-podnikateľských služieb.
Hodnotenie (0x):