Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Dejiny divadla O. G. Brocketa, celá kniha, SCAN na štúdijné účely

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Oscar G. Brocket, Dejiny divadla, Nakladateľstvo Lidské noviny, 1999

preložil Milan Lukeš

Předmluva 5
1) Původ divadla 7
Teorie rituálního původu 7
Performanční prvky a funkce 10
Jiné teorie původu 13
Starý Egypt a Blízký východ 15
Pohled do divadelních dějin 19
2) Divadlo a drama v antickém Řecku 22
Původ tragédie 24
Městské Dionýsie v šestém století 26
Tragédie v pátém století 27
Satyrské drama 30
Řecká komedie v pátém století 31
Divadelní slavnosti v pátém století 33
Výběr her a jejich financování 36
Herci a herectví 36
Sbor 38
Hudba a tanec 40
Kostýmy a masky 41
Divadelní architektura 44
Hlediště a publikum 50
Řecké drama po pátém století 52
Athénské divadlo ve čtvrtém století 55
Helénistické divadlo 56
Řecký mimos 61
Pohled do divadelních dějin 62
3) Římské a byzantské divadlo a drama 65
Etruští předchůdci 66
Římský kontext 67
Římské slavnosti 69
Drama za Římanů 69
Jiné zábavy 75
Produkce 77
Římská divadelní architektura 78
Jiná zábavní architektura 82
Výprava 82
Herci a herectví 85
Masky a kostýmy 87
Hudba 89
Úpadek divadla v Římě 89
Divadlo ve Východní říši 91
Byzantské divadlo 92
Vzestup islámu 95
Pohled do divadelních dějin 97
4) Evropské divadlo a drama ve středověku 100
Divadlo v letech 500-900 102
Liturgické drama 103
Scénování liturgického dramatu 108
Svátek bláznů 109
Pozdní středověk 110
Představení mimo kostel 112
Náboženské drama v mateřštině 113
Produkce 116
Režisér 118
Herci a herectví 120
Kostýmy 122
Jeviště 123
Výprava 125
Zvláštní efekty a mašinerie 127
Hudba 128
Publikum a hlediště 129
Světské dramatické žánry 130
Fraška 131
Moralita 133
Řečnické komory 137
Interludia 137
Turnaje, mumraje a kuklení 139
Královské vjezdy a pouliční podívané 141
Konec středověkého divadla 142
Pohled do divadelních dějin 144
5) Italské divadlo a drama v letech 1400-1700 149
Renesanční drama 150
Počátky barokní epochy 153
Klasicistický ideál 153
Intermezza a opera 156
Rozvoj nových scénických postupů 158
Rozvoj divadelní architektury 165
Mašinerie a zvláštní efekty 169
Hudba a tanec 172
Slavnostní kontext 172
Jevištní osvětlení 173
Commedia dell'arte 175
Úpadek Itálie 180
Pohled do divadelních dějin 182
6) Anglické divadlo od středověku do roku 1642 185
Rané tudorovské drama 185
Univerzitní duchové 189
Shakespeare a jeho současníci 190
Jakubovští a karolinští dramatici 194
Vládní regulace divadla 197
Herecké soubory 200
Veřejná divadla 206
Soukromá divadla 212
Výprava, rekvizity a mobiliář, zvláštní efekty a hudba 215
Kostýmy 217
Publikum 218
Stuartovské dvorské masky 219
Pohled do divadelních dějin 224
7) Španělské divadlo do roku 1700 228
Náboženské drama 229
Počátky světského dramatu 231
Rané španělské profesionální divadlo 233
Lope de Vega a jeho současníci 235
Calderón a jeho současníci 236
Corrales 238
Herecké společnosti 242
Herci a herectví 243
Kostýmy 245
Jeviště a výprava 246
Dvorské zábavy 247
Pohled do divadelních dějin 249
8) Francouzské divadlo v letech 1500-1700 252
Dvorské a školské divadlo před rokem 1600 252
Veřejné divadlo v Paříži před rokem 1595 256
Veřejné divadlo v letech 1595-1629 257
Triumf klasicistického ideálu 260
Herecké společnosti v letech 1629-1660 264
Veřejné divadlo v letech 1629-1660 266
Scénické postupy veřejných divadel v letech 1629-1660 268
Triumf italského scénografického ideálu v letech 1640-1660 269
Naturalizace italského ideálu v letech 1660-1700 271
Francouzské drama v letech 1660-1700 274
Herecké společnosti v letech 1660-1700 278
Organizace francouzských hereckých společností 279
Divadelní architektura a scénické postupy v letech 1660-1700
282
Konec sedmnáctého století 284
Pohled do divadelních dějin 285
9) Britské divadlo v letech 1642-1800 288
Divadelní aktivita v letech 1642-1660 288
Znovuzřízení divadla 289
Herecké společnosti v letech 1660-1700 291
Anglické drama v letech 1660-1700 291
Anglické drama v letech 1700-1750 295
Vládní regulace divadla 299
Anglické drama v letech 1750-1800 301
Dramatik 304
Finanční politika 304
Divadelní architektura 307
Scénické postupy 309
Kostýmní praktiky 314
Herci a herectví v letech 1660-1800 316
Publikum a představení 323
Regionální divadlo 324
Divadlo v severoamerických koloniích 324
Pohled do divadelních dějin 327
10) Itálie a Francie v osmnáctém století 331
Vývoj italské sc...
Hodnotenie (0x):