Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Dejiny českého a slovenského divadla - ŠTUDENTSKÝ PROJEKT - spojenie projektov celého ročníka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA
Špecifiká vývinu slovenského divadla
2.1 Oneskorený vývin slovenskej divadelnej kultúry
2.2 Kontakty s inými kultúrami
2.3 Vzťah ochotníckehoh a profesionálneho divadla
2.4 Cesty tvorcov k profesionálnej réžii
2.5 Herectvo - koruna slovenského divadla
2.6 Periodizácia vývinu slovenského divadla

2.1 Oneskorený vývin slovenskej divadelnej kultúry
→2.1.1 Historické dôvody oneskorenosti Ako najvýznamnejšie a historicky podmienené dôvody oneskorenosti vývinu sa dajú označiť:
tzv. „nepriazeň historických osudov“
plebejský pôvod slovenskej kultúry
konzervativizmus
nedostatok vzdelávacích príležitostí
uprednostňovanie literatúry na úkor drámy
Hodnotenie (0x):