Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: FILOZOFIA - Renesančná kozmológia - Kozmológia Pica della Mirandola a renesančný obraz sveta v dielach Williama Shakespearea

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V mojej práci som sa zameriaval na predstavenia renesančných kozmologických predstáv. V prvej časti analyzujem teologicko-filozofické paradigmy renesančnej kozmológie a usporiadania sveta, cez dielo Pica della Mirandola: O dôstojnosti človeka. V druhej časti prezentujem zovšeobecnené predstavy renesancie o svete cez diela Shakespearea.

Renesancia je obdobie,ktoré vytvorilo najkomplexnejšiu predstavu o svete, o jeho usporiadaní, fungovaní o jeho systéme - teda o kozmológie. Je to obdobie veľkých ideí, vízií, ktoré hlásia o človeku jeho všemožnosť a o svete jeho spoznateľnosť. Vytvárajú sa veľké štruktúry, mechanizmy myšlienok, ktoré sa zoradia do veľkého celku. Napriek tomu, že kozmológia renesancie je všeobecná, známa a akceptovaná, je aj dotváraná a interpretovaná mysliteľmi renesancie a humanizmu.
Jeden z nich je od Pica della Mirandola (24.2.1463 - 17.11.1494), ktorý vo svojom spise: O dôstojnosti človeka prezentuje svoje predstavy o organizme sveta.
Hodnotenie (0x):