Registrácia | Prihlásiť

Prezentácia: Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Meranie činného odporu

- Umožňuje nielen zistenie odporu ale aj skratu, rozpojenia vinutia
- Činný odpor sa meria na všetkých vinutiach, na všetkých odbočkách vinutia pri všetkých polohách prepínača odbočiek vinutia
- Pri meraní musí byť transformátor bezpečne odpojený od siete
- Odpor sa meria:
1. Priamou metódou
2. Mostíkovou metódou
- Veľkosť prúdu pri meraní nesmie presiahnuť 0,2 násobok hodnoty
menovitého prúdu vinutia.
Hodnotenie (0x):