Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Transpirácia (Výpar)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Je to fyzikálny proces pri ktorom sa voda premieňa z kvapalného alebo pevného skupenstva na skupenstvo plynné. Podľa typu povrchu z ktorého sa voda vyparuje rozdeľujeme transpiráciu podľa zásob vody a podľa vyparujúceho povrchu
Podľa zásob vody :
Výpar potenciálny (výparnosť) - je výpar maximálne možný za predpokladu dostatočného množstva vody na výpar. Vyjadruje schopnosť ovzdušia odoberať vodu z vodnej hladiny, z povrchu pôdy, povrchu rastlín a pod., ktoré majú dostatok vody. Stanovuje sa buď pomocou empirických vzťahov, alebo sa meria výparomermi, ktoré majú stále dostatok vody, tzn. že voda je neustále dopĺňaná. Výpar potenciálny je väčšinou väčší, než výpar skutočný, nad rozsiahlymi vodnými plochami je prakticky zhodný so skutočným výparom.
Výpar aktuálny (skutočný) - množstvo vody, ktoré sa skutočne vyparí z pôdneho povrchu, voľnej vodnej hladiny, rastlinstva a ďalších vlhkých povrchov do ovzdušia. Je to výpar prebiehajúci v reálnych prírodných podmienkach. Vo veľkej miere závisí od množstva vody, ktoré je na danom mieste, alebo krajine k dispozícii, a preto sa spravidla líši od potenciálneho výparu. Skutočný výpar je ťažko merateľný a väčšinou sa stanovuje výpočtom z iných ľahšie merateľných veličín.
Hodnotenie (0x):