Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: TECHNOLÓGIA I. - Technologický postup výroby výstrižku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Zadanie

Podľa zadaného výkresu súčiastky navrhnite technologický postup výroby výstrižku pre 100 000 kusov.
1. Navrhnite polotovar a vypočítajte základne konštrukčno- technologické parametre:
a. Navrhnite polotovar a 2 varianty nástrihového plánu pre strihanie výstrižku v postupovom strižnom nástroji s pevnou vodiacou doskou a pre obe varianty vypočítajte:
Veľkosť kroku podania
Minimálnu šírku pásu
Potrebný počet tabúľ pre zadaný počet výstrižkov a využitie materiálu
b. Pre optimálnu variantu vypočítajte:
Celkovú spotrebu materiálu
Vzdialenosť medzi vodiacimi lištami
Strižnú silu a prácu
Stieraciu silu a prácu
Silu a prácu potrebnú na pretlačenie výstrižkou strižnicou
Celkovú strižnú silu a prácu
Veľkosť strižnej vôle
2. Nakreslite zostavný výkres postupového strižného nástroja.
Pre moje zadanie (1.1.a.) platia parametre:
a..1. Hrúbka plechu: 0,8 mm
a..2. Materiál: 11 301. 21
Hodnotenie (0x):