Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Základy racionalizácie práce - Predné svietidlo bicykla

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Mojou úlohou na tomto zadaní je zrealizovanie a zracionalizovanie výrobného procesu kompletizácie mnou zvolenej súčiastky. Potrebné v tomto zadaní bude určenie času kompletizácie resp. zloženia súčiastky a porovnanie tohto času s časom podľa metódy racionalizácie práce MMT.
Ďalšou dôležitou časťou bude návrh pracoviska, potrebného pre kompletizáciu so všetkými potrebnými pomôckami a identifikácia všetkých dielov výrobku ako aj popis a funkcie kompletného už funkčného celku.
Poslednou etapou môjho zadania je zhodnotenie a porovnanie výsledkov.
Hodnotenie (0x):