Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Zdvíhacie zariadenia
Jednotlivé druhy zdvíhacích zariadení po konštrukčnej stránke sa od seba podstatne odlišujú, alebo sú riešené pre rôzne hmotnosti a charakter bremien, spôsoby dopravy, najrozmanitejšie pracovné podmienky a podobne.

Podľa spôsobu práce, dopravných vzdialeností a zásadného konštrukčného prevedenia sa zdvíhacie zariadenia zvyčajne rozdeľujú do troch kategórií:
a) Zdvíhadlá - premiestňujú bremená len vo zvislom smere
b) Žeriavy - premiestňujú bremená zvislým a vodorovným pohybom vo vymedzenom priestore
c) Výťahy
Požiadavky na zdvíhacie zariadenia možno zhrnúť do niekoľkých bodov:
a) veľký dopravný (pracovný) výkon a malá vlastná hmotnosť,
b) bezpečná a spoľahlivá prevádzka,
c) jednoduchá obsluha, možnosť automatizácie, robotizácie,
d) prispôsobiteľnosť zariadenia z hľadiská komplexnej mechanizácie celého transportného procesu,
e) normalizácia a typizácia zariadení pre zhospodárnenie výroby, údržby a opráv zdvíhacích zariadení.
Hodnotenie (0x):