Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Parafráza v slovenskom výtvarnom umení

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Parafráza vo výtvarnom umení, v grafickom, maliarskom a sochárskom diele vychádza zo zámerného nadväzovania na iné dielo, napríklad motívom, kompozíciou, štýlom a podobne. Rozpoznávanie predlohy pritom podmieňuje obsah, zmysel a účinnosť samotnej parafrázy, založenej na jasnom vzťahu parafrázovaného a parafrázujúceho diela. Možno ju definovať aj ako formálnu metódu voľnej výtvarnej interpretácie nejakej umeleckej, alebo aj neumeleckej témy, námetu, motívu. Môže mať teda následne podobu irónie, paródie, glosy ba dokonca až travestie. Keďže pojmy parafráza a interpretácia sú veľmi úzko späté, ba dokonca dalo by sa povedať, že sa vzájomne podmieňujú, je dôležité objasniť si i význam samotnej interpretácie. V interpretácii ide o formálnu metódu, ktorou sa interpret pokúša kriticky alebo s umeleckým zveličením, prostredníctvom napríklad parafrázy, vyložiť ideu nejakého umeleckého diela.
Hodnotenie (0x):