Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Náplňou bakalárskej práce je zhodnotiť súčasnú situáciu spracovania sprievodnej dokumentácie v spoločnosti Whirlpool a navrhnúť riešenia pre zlepšenie organizácie práce, sprehľadnenie výrobných postupov, zlepšenie pracovného prostredia a zníženie ekonomických nákladov. Na začiatku práce sú vysvetlené teoretické znalosti z oblasti systému manažérstva kvality, tvorby pracovných postupov, dokumentácie SMK. Ďalej sa práca zaoberá analýzou procesu tvorby sprievodnej dokumentácie v spoločnosti a súčasne poukazuje na nedostatky pri jej spracovávaní. Cieľom práce je zefektívniť proces tvorby sprievodnej dokumentácie a tým zabrániť jej nežiaducej zámene.
Hodnotenie (0x):