Registrácia | Prihlásiť

Výpočet: Fyzikálna chémia Riešené príklady II.

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
Súbor obsahuje riešené príklady z fyzikálnej chémie, časť chemická termodynamika. Príklady na výpočet entropie, entalpie, Gibbsovej voľnej energie, závislosť Gibbsovej energie od zloženia sústavy, Gibbs-Helmholtzovu rovnicu, výpočet rovnovážnej konštanty chemickej reakcie, van't Hoffovu reakčnú izobaru a izotermu, závislosť rovnovážnej konštanty od teploty, fázové rovnováhy v jednozložkových sústavách - Clapeyronovu rovnicu.

Hodnotenie (0x):