Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: ECB a Dlhová kríza v Európe

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Naše zadanie na seminárnu prácu z financií a mien je Európska centrálna banka a dlhová kríza v Európe. Najskôr sme sa potešili, že budeme mať o čom písať. O ECB sa dá veľa informácií nájsť ako napr. úlohy, orgány ECB atď. Menší problém nám robil nájsť podklady o dlhovej krízy. S tým sme sa trošku viac zapotili, ale snažili sme sa ju spracovať najlepšie ako sme vedeli, snažili sme sa aj čerpať z viacerých zdrojov. Je to zaujímavá téma.
Kríza. Kríza dosť časté slovo, ktoré je hovorené v správach. Kríza postihla celý svet, ale vzhľadom na určité okolnosti EÚ a Európskej menovej únie sa v súčasnej dobe v najhoršej podobe prejavuje práve na našom kontinente. Ide o krízu, ktorá sa začala ako kríza finančná, následne prešla do ekonomickej recesie a v súčasnej dobe prešla do dlhovej krízy vlád.
Cieľom práce je stručne popísať priebeh, analyzovať príčiny vzniku dlhovej krízy v EÚ.
Práca je rozdelená do 3 logických celkov.
Prvej časti sa venujeme ECB, jej charakteristike, cieľom, úlohám, orgánom.
Druhá kapitola prináša analýzu vybraných príčin dlhovej krízy v EÚ, pričom sme sa snažili použiť tabuľky aj grafy. Rozoberá hlavné príčiny krízy ako je fiškálna nezodpovednosť krajín, inflačné diferenciály, nízke úrokové miery a h. skutočnosť, že euro je politický projekt, kde má prednosť politika pred ekonómiou.
Tretia kapitola načrtáva a navrhuje niektoré možnosti riešenia dlhovej krízy, ktoré však nepovažujeme za úplné riešenia.
Hodnotenie (0x):