Registrácia | Prihlásiť

Analýza: Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady

V tejto práci sa budeme zaoberať študijným odborom politológia na Slovensku. Tento odbor na písanie tejto práce som si vybral hlavne kvôli tomu že politológia mi bola vždy blízka. Už ako študent strednej školy som sa rozhodoval, čo budem ďalej študovať. Medzi mojich favoritov práve patrila vtedy aj politológia. Tento odbor som si vtedy nevybral preto že si myslím že absolventi tohto odboru to musia mať veľmi ťažké uplatniť sa na trhu a to by som chcel dokázať zhodnotiť aj v tomto projekte.

Prvá časť práce bude patriť hlavne pojmom ako kariéra, kariérny rast a profesia. Rozdelíme si štruktúru školstva na Slovensku na vysoké školy a univerzity a rozdiely medzi nimi. Ďalej sa budeme venovať hlavne pojmom týkajúcich sa politológie, čo to vlastne je.

Ďalšia časť sa bude týkať už študijného odboru politológia, vedomosti a znalosti z 1. a 2. stupňa štúdia, niečo málo z histórie tohto odboru. Charakteristiky oboch stupňov štúdia. V tabuľke budeme vidieť kde na Slovensku môžeme študovať politológiu a v akej forme a stupni.

Na záver v tabuľkách môžeme vidieť koľko študentov aktuálne študuje politológiu, počty novoprijatých študentov v kalendárnom roku 2013/2014 a na záver počty absolventov.

Hodnotenie (0x):