Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Odlišnosti vo financovaní ÚJ
a) v krajinách so širokou účasťou akcionárov na vlastných zdrojoch (USA, Veľká Británia)
existuje vyššia potreba vysoko kvalitných verejne dostupných informácií o ÚJ, pretože existujúci a potenciálni akcionári nemajú prístup k interným informačným zdrojom
jediným zdrojom sú informácie získané z ÚZ týchto ÚJ ako aj ostatné zverejnené inf., na základe kt. môžu zhodnotiť majetkovú, finančnú situáciu a výkonnosť ÚJ do kt. by mohli investovať alebo zvýšiť investície
dôležitou oblasťou je spôsob oceňovania jednotlivých položiek ÚJ, pretože má dopad na výšku vykázaného zisku, finančnú výkonnosť a peňažné toky a ich budúci vývoj.
b) v krajinách, kde prevláda financovanie prostredníctvom cudzích zdrojov - prostredníctvom bánk a iných veriteľov (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, ...)
informácie prezentované v UZ slúžia pre potreby veriteľov a vlády (nie drobných akcionárov). Ich informačné požiadavky sú zamerané najmä na majetok a určenie zdaniteľného zisku.

Odlišnosti v právnom systéme
a) anglosaský právny systém - založený na zvykovom práve (V. Británia, USA, Kanada, Austrália, N. Zéland, ...)
nepredpisujú žiadne presné pravidlá, kt. by sa mali aplikovať na konkrétne situácie
účtovníctvo nie je súčasťou právneho systému
úpravu/reguláciu účtovníctva zabezpečujú profesionálne organizácie a súkromné inštitúcie
účtovníctvo je založené na princípoch preferuje podstatu, obsah nad formou
detailný systém účtov. pravidiel tvoria zostavovatelia ÚZ.
b) európsky kontinentálny systém - založený na rímskom práve (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, ...)
je charakteristický širokou škálou presných pravidiel, kt. poskytujú návod na všetky situácie
účtovníctvo je súčasťou právneho systému
jeho úpravu (reguláciu) zabezpečuje vláda
sú presne určene pravidlá a postupy pre účtovanie a vykazovanie jednotlivých položiek ÚZ (v zákone), hlavne po formálnej stránke
z účtovníctva sa odovzdávajú bezprostredné právne následky týkajúce sa VH, platby daní, začatia konkurzu a likvidácie
Hodnotenie (0x):