Registrácia | Prihlásiť

Ťahák: Agrochémia - materiály ku skúške, prednášky a ťaháky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Ukažka z materialov k stúdiu:

Agrochemický význam uhlíka, kyslíka a vodíka a ich kolobeh v systéme pôda- rastlina- zviera- človek
-charakteristika uhlíka:
-je základným prvkom všetkých organických látok a tým aj všetkých živých organizmov
-v porovnaní so všetkými prvkami vytvára najväčšie množstvo zlúčenín
-zlúčeniny uhlíka sú aj jedným zo základov svetovej energetiky( fosílne palivá )
-uhlík je typický nekovový prvok
-v elementárnom stave sa vyskytuje v 3 základných modifikáciách :
a)tuhá- najmäkší nerast
b)diamant- najtvrdší nerast
c)sférický- fullurény ( novoobjavené molekuly )

Významné zlúčeniny uhlíka

Anorganické zlúčeniny
-oxid uhoľnatý CO - vzniká spaľovaním uhlíka pri nedostatku O2
-vyskytuje sa vo výfukových plynoch, tabakovom dyme ( asi 4 % )
-veľmi jedovatý, vdychovaním sa viaže na krvné farbivo hemoglobín- udusenie
-oxid uhličitý CO2- atmosferický CO2 je zdrojom uhlíka pre živú prírodu
-je stálou súčasťou vzduchu v množstve 0,038 % ( v roku 2004)
-vzniká ako produkt biologických procesov , napríklad dýchania a kvasenia
-je konečným produktom horenia a spaľovania organických látok
-je ťažší ako vzduch, preto sa hromadí pri zemi ) pozor pri kvasných pivniciach, ČOV, silážnych jamách )
-vo vode sa CO2 rozpúšťa za vzniku veľmi slabej kyseliny uhličitej H2CO3-
-využitie : vyžíva sa ako :

Chemický surovina pre výrobu :

Anorganických uhličitanov
Močoviny
Metanolu
Polyuretánov
Karbamátov
Iných organických zlúčenín

Hnací plyn a ochranná atmosféra pre potravinárske účely
Hodnotenie (0x):