Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Úvod

Cieľom našej seminárnej práce bolo lepšie objasni problematiku týkajúcu sa charakteristiku, obsahu a úloh finančného manažmentu a taktiež úloh finančného manažéra v poľnohospodárskom podniku.
Bez ohľadu na odvetvie, v ktorom podnik vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, na jeho čele stojí manažment ako taký. Úlohou manažmentu je viesť podnik tak, aby si vybudoval stabilné postavenie na trhu a pokiaľ je to možné, aj dosahoval zisk.
Zisk je víziou každej jednej firmy, preto je veľmi dôležité mať profesionálny finančný manažment. Ten sa stará či už o vlastné alebo cudzie zdroje, ktoré prerozdeľuje medzi jednotlivé úseky v podniku. Odmenou finančného manažmentu za správne hospodárenie a prerozdelenie zdrojov mu je kladný výsledok hospodárenia.
Finančný manažment pozostáva z jednotlivcov - finančných manažérov. Predovšetkým finanční manažéri sú ľudia, ktorí musia mať osobnostné schopnosti. Nie každý manažér je dobrý manažér. Je preto veľmi dôležité brať pri výbere do úvahy nielen vzdelanie, ale schopnosť komunikovať, diskutovať, vystupovať a predkladať návrhy.
Na manažérov všetkých úrovniach sú kladené vysoké nároky, avšak v oblasti poľnohospodárstvá je to ešte o čosi viac náročnejšie. Dôvodom je, že človek na pozícií finančného manažéra, okrem iného musí ovládať aj problematiku poľnohospodárstva.
Hodnotenie (0x):