Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Tovaroznalectvo - vypracované témy

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Komplet čo sme mali na externom štúdiu

1.téma: ZÁKLADNÉ POJMY. POSLANIE, PREDMET, VÝVOJ TOVARONALECTVA. SORTIMENT. KLASIFIKÁCIA. OZNAČOVANIE.

Tovar: je produkt ľudskej práce alebo prírodný produkt, ktorý uspokojuje ľudské potreby a je ponúkaný na trhu k uspokojeniu potrieb alebo prianí (na osobnú alebo výrobnú spotrebu), t.j. dostáva sa do spotreby prostredníctvom obchodu.
potreby - práca/výroba - T - uspokojenie potrieb

Tovaroznalectvo (TVZ) pri tovare skúma najmä tie vlastnosti, ktoré vplývajú na jeho užitočnosť, t.j. uspokojuje určité potreby ľudí.
Vlastnosti T, ktorými uspokojuje potreby spotrebiteľa sa nazývajú ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI
Súhrn úžitkových vlastností tovaru tvorí jeho ÚŽITKOVÚ HODNOTU
Čím lepšie môže tovar uspokojovať potreby človeka, tým je vyššia jeho úžitková hodnota. Úžitková hodnota sa prejavuje vždy v určitých konkrétnych vlastnostiach, ktoré možno vyjadriť aj MIEROU ÚŽITKOVOSTI = ÚROVŇOU KVALITY TOVARU.
Hodnotenie (0x):