Registrácia | Prihlásiť

Bakalárska práca: Rodová segregácia trhu práce na Slovensku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku je problémom, ktorý si každý jedinec uvedomuje. Napriek faktu, že samotná rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky jej prejavy možno pozorovať v skoro každej sfére pracovného života. Mňa ako ženy sa táto tématika prirodzene dotýka. Dlho som pociťovala tento problém, no až po tom čo som sa bližšie pozrela na neho som si dokázala predstaviť jeho rozsah, preto som sa rozhodla spracovať túto tému, aby som pomohla uvedomiť si aký značný a rozsiahli je rodový rozdiel. Znevýhodnenou skupinou sú ženy, ktoré pociťujú nerovné zaobchádzanie najmä v oblastiach ohodnotenia pracovného výkonu, kariérneho postupu či neoprávnenej segregácie povolaní na femínne a maskulínne.
Hodnotenie (0x):