Registrácia | Prihlásiť

Diplomová práca: Využitie marketingu na príklade rodinného podniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
V diplomovej práci sa zaoberáme problematikou vyuţívania marketingu na príklade rodinného podniku, kde sme si za prvý cieľ práce stanovili analýzu konkrétneho rodinného podniku. Druhým cieľom je dotazníkovou formou zistiť postoje zákazníkov k marketingovému mixu a komunikácie firmy SVX s.r.o. a na základe výsledkov inovovať marketingovú komunikáciu podniku. V prvej časti sa venujeme teoretickým základom marketingu, marketingového mixu a marketingovej komunikácie pouţívaných v podmienkach slovenského trhu. Podrobnejšie analyzujeme vnútorné a vonkajšie prostredie konkrétneho rodinného podniku.
Hodnotenie (0x):