Registrácia | Prihlásiť

Študijný materiál: Biochémia výživy ľudí - všetko (testy 1. , 2. , 3. ČS , skúška, učebné podklady, prednášky)

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
testy 1. , 2. , 3. ČS , skúška, učebné podklady, prednášky


1. Vysvetlite podstatu enzýmovej katalýzy, popíšte látkové zloženie enzýmov, charakterizujte účinkovú a substrátovú špecifitu. Jednotky enzýmovej aktivity.

Podstata pôsobenia enzýmov - znižujú aktivačnú energiu reakcie, znižujú množstvo energie potrebné na to aby sa substrát aktivoval a premenil na produkt.

Katalytickú činnosť enzýmov umožňuje adsorpcia molekúl substrátu na povrchu enzýmu.
Enzýmy sú chemickým zložením bielkoviny:
a) jednoduché
b) zložité - bielkovinová časť = apoenzým
- nebielkovinová časť = koenzým
Substrátová špecifita - enzým si prísne vyberá substrát, určuje ju bielkovinová časť
Účinková špecifita - enzým katalyzuje len jeden typ reakcie
- jeden enzým katalyzuje len jednu termodynamicky možnú premenu S na P
- určuje ju kofaktor (koenzým)
Katal - je množstvo enzýmu ktoré katalyzuje premenu 1 molu substrátu za 1 sekundu
Ďalšie jednotky: Špecifická aktivita, Molárna aktivita, Objemová aktivita

3. Napíšte v správnom poradí triedy enzýmov a charakterizujte jednotlivé enzýmové triedy.
Oxidoreduktázy - katalyzujú oxidačnoredukčné reakcie: SH2 + B ↔ S + BH2
Transferázy - katalyzujú prenos skupín atómov ale i celú molekulu: AX + B ↔ A + BX
Hydrolázy - katalyzujú reakcie hydrolýzy (ale i syntézy) zložitých organických zlúčenín za priamej účasti vody: RR1 + H2O → R - OH + R1 - H
Lyázy - katalyzujú nehydrolytické štiepenie látok alebo ich syntézu, pritom sa vytvárajú dvojité väzby a odštepujú skupiny, molekuly.
Iomerázy - katalyzujú vratné izomerizácie substrátov na príslušné formy.
Ligázy (syntetázy) - katalyzujú syntézu zložitých organických zlúčenín z jednoduchých zlúčenín za spotreby energie vo forme ATP alebo iných makroergických zlúčenín.

4.Vymenujte a popíšte faktory enzýmovej reakcie. Charakterizujte zvláštnosti enzýmovej katalýzy.
Hodnotenie (0x):