Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Semestrálna práca - Výživa zvierat - Mlieko, Lucernová siláž

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Lucerna siata
Lucerna siata (Medicago sativa L.)
Patrí medzi viackosné a viacročné ďatelinoviny pestované na ornej pôde. Krmovina s vysokými úrodami sušiny, veľmi dobrým obsahom stráviteľných bielkovín v čerstvej hmote, dobrým obsahom minerálnych látok (P, Ca, Mg, K, S, Fe) a vitamínov B-karoténu, B, C, D, E a K. (Poláček, 1998)

Lucernová siláž
Lucernová siláž tvorí základnú bielkovinovú zložku dávok prežúvavcov. Pokiaľ je zberaná v skorších vegetačných štádiách, tak v porovnaní s kukuričnou silážou má až o 2,5 - 2,8 krát vyšší obsah NL. Rovnako niekoľko násobne prevyšuje kukuričnú siláž aj v obsahu Ca. Optimálne štádium zberu lucerny na výrobu siláže je v čase tvorby kvetných pukov. (Poláček, 1998)
Hodnotenie (0x):