Registrácia | Prihlásiť

Projekt: Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Pri kriminalistickom-objasňovaní a predchádzaní trestnej činnostii v súvislosti s plnením niektorých základných úloh polície vznikajú situácie, kedy z doposiaľ zhromaždených materiálov alebo z iných informácií vyplýva podozrenie, že v konrétnom objekte, na určitom mieste sa nachádzajú osoby, veci alebo zvieratá dôležité pre trestné onanie, alebo že sa v nejakom objekte či mieste nachádzajú veci všeobecne nebezpečnej povahy.
Kriminalita ako závažný negatívny, celospoločenský jav vyvoláva tlak na kompetentné orgány a inštitúcie štátu vytvárať aj účinné prostriedky boja proti nej. Jednou z účinných metód je aj metóda kriminalistiky, t.j. metóda prehliadky, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v procese kriminalistického objasňovania udalostí a pri plnení úloh polície.
Vzhľadom k tomu, že pri samotnej realizácii prehliadky dochádza k prelomeniu zásady nedotknuteľnosti osoby alebo k nedotknuteľnosti obydlia, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, bolo nutné v Trestnom poriadku stanoviť spôsob realizácie a ich podmienky presne vymedziť.
Hodnotenie (0x):