Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
Tému semestrálnej práce porovnanie organizačnej štruktúry vo výrobnom a v nevýrobnom podniku som si zvolil preto, lebo ma oslovila predstava, že by som mohol viditeľne badať ako sa riadi výrobná spoločnosť a nevýrobná spoločnosť, ktorú osobne poznám a aj preto, že slovo organizovanie je opakom slova chaos, ktorý je neprípustný alebo aspoň by sa nemal vyskytovať v našom živote a v manažmente.
Pomocou zvolenej témy semestrálnej práce som chcel priblížiť aké dôležité povinnosti má manažér/spoločnosť pri vzniku spoločnosti a to zabezpečiť vytvorenie podmienok pre dokonalý chod spoločnosti.
V prvej kapitole semestrálnej práce som sa venoval najskôr samotnej teórií ohľadom organizačnej štruktúry. Následne som bližšie rozobral a obrázkovo znázornil dva koncepty, ktoré sa začali zaužívať v dnešnom manažmente a to mechanický koncept a jeho organizačné štruktúry - funkčnú a líniovo-štábnu a pre organický koncept som rozobral a obrázkovo znázornil líniovú a projektovú organizačnú štruktúru.
Pomocou druhej kapitoly som aplikoval organizačné štruktúry v nevýrobnom podniku reštaurácii Sonáty v Spišskej Novej Vsi a vo výrobnom podniku Sklenárstvo a rámovanie, Žilina.
Na vypracovanie mojej semestrálnej práce som využíval a spracoval informácie z literatúry dostupnej v knižnici Žilinskej univerzity, článkov na internete a informácií od pracovníkov spomínaných podnikov.
Hodnotenie (0x):