Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Právomoci prezidenta Slovenskej republiky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Prezident Slovenskej republiky je hlavou štátu Slovenskej republiky. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Ústavné postavenie, právomoc a zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky sú upravené v prvom oddiele štvrtej hlavy Ústavy SR pod názvom „Výkonná moc“. Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Sľub skladá pred NR SR do rúk predsedu Ústavného súdu SR napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.
Hodnotenie (0x):