Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Je „spojovacím mostíkom“ medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Vplyv rodiny na dieťa je taký veľký, že z hľadiska jeho správneho vývoja ju nemožno úplne nahradiť žiadnou inštitucionálnou výchovou.
Rozvod je považovaný za určité základné spoločenské sanačné opatrenie, ktoré ma zamedziť nesúladu medzi manželmi. Rozpad rodiny predstavuje jedno z najťažších období a to nielen pre priamych účastníkov rozvodu, t.j. pre rodičov ale aj pre deti. O tejto problematike týkajúcej sa detí budeme analyzovať v našej seminárnej práci.
Rozvodovosť má dlhodobo stúpajúci trend. Nejde o nový jav typický pre porevolučné obdobie i keď jej hodnoty medzi jednotlivými rokmi kolíšu. V roku 2011 bolo rozvedených 2,1 manželstiev na 1000 obyvateľov. Tieto štatistické údaje sú dôkazom toho, že naša téma je aktuálna, je to dlhodobý sociálny problém a nakoľko rozvodovosť na Slovensku neustále rastie a taktiež sa aj rozvodovosť v čoraz väčšej miere týka detí z hľadiska ich celospoločenského dopadu.
Hodnotenie (0x):