Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Religiozita a rodinné správanie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
V našej seminárne práci s názvom rodinné správanie a religiozita sme si určili za cieľ analyzovať rodinné správanie a zmeny v rodinnom správaní a tiež aj religiozitu v spoločnosti a ako rodinné správanie ovplyvňuje religiozitu. Táto tématika je vzhľadom k častým zmenám v rodinnom správaní aktuálna a skúmateľná. Tému si zanalyzujeme na základe druhej demografickej revolúcie. Na začiatku práce pojednávame všeobecne o rodinnom správaní a o zmenách, ktoré sa udiali ako aj o faktoroch ovyplyvňujúce rodinné správanie. Aby sme pochopili kontextuálnosť v zmenách v rodinnom správaní, budeme pojednávať v rozličných kapitolách o sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti, úmrtnosti a prirodzeného prírastku.
V našej seminárnej práci sme vychádzali z autorov, ktorý sa venujú problematike rodinného správania a taktiež aj druhej demografickej revolúcie : Van de Kaa, Pastor, Marenčáková, Mládek a Širočková, a tiež aj údaje zo Štatistického úradu.
Hodnotenie (0x):