Registrácia | Prihlásiť

Testy: Vypracované okruhy SP vo verejnej správe

Zobraziť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1.Verejná správa, jej základne vymedzenie a zložky
Organizovaná činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh
Je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, ju realizujú ako právom uloženú povinnosť, a to z titulu svojho postavenia ako verejnoprávnych subjektov.
Je správa spoločnosti, štátu ako celku i jeho jednotlivých územných jednotiek, zložiek územnej organizácie štátu, ktorá je prejavom realizácie výkonnej moci v štáte, vrátane špecifického postavenia, tzv. samosprávnej moci.
VS pozostáva z 3 zložiek:
1. štátna správa (Vláda SR, MPSVaR SR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR) 2. samospráva (Samosprávne kraje - VÚC, mestá, obce) 3. verejnoprávne korporácie (inštitúcie) (Sociálna poisťovňa)
Všeobecné princípy verejnej správy:
Posilnenie občianskej spoločnosti - služba občanom, približenie verenej správy k občanovi, odovzdanie zodpovednosti za riešenie miestnych úloh.
Presadenie princípu subsidiarity - jedná sa o decentralizáciu čo najviac právomocí z ústrednej vlády na miestnu úroveň.
Efektívnosť - efektívnejšie zabezpečenie verejných úloh a vyriešenie nedostatkov spôsobených centrálnym rozhodovaním
Transparentnosť - zvýšený počet občanov na riadení VS
Flexibilita - rozdiely medzi regiónmi - rôzny prístup k využitiu pozitív regiónov
Hodnotenie (0x):