Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Seminárna práca na tému "Matica slovenská"

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady

Témou seminárnej práce je Matica slovenská v rokoch od 1863 do 1875. Rozpätie rokov predstavuje matičné obdobie, v ktorom nesmieme zabudnúť ani na prvé tri gymnáziá na Slovensku.

Práca je rozdelená do dvoch kapitol a niekoľko podkapitol. V prvej kapitole sú opísané udalosti pred vznikom Matice slovenskej a v podkapitole sa uvádza Memorandum slovenského národa, ktoré bolo veľmi významné pre založenie Matice slovenskej. Druhá kapitola predstavuje matičné obdobie. V podkapitolách je opísaná Matica slovenská, jej vznik, vydavateľské činnosti, funkcionári a zánik. Posledná podkapitola je venovaná trom slovenským gymnáziám. Práca je doložená fotodokumentačným materiálom.

Hodnotenie (0x):