Registrácia | Prihlásiť

Záverečná práca: Prevencia drogových závislostí - aktivita

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Názov aktivity : Hra o najnebezpečnejšej droge
Cieľ: Poskytnúť špecifické informácie o drogách a napomôcť zmenu postojov k drogám.
Vek účastníkov: 15 - 18
Pomôcky: Hárok na kopírovanie č. 16 ( nakopírované hárky podľa počtu dvojíc rozstriháme na jednotlivé pásiky s názvami drog ), obálky
Postup pri hre - opis
Požiadame účastníkov, aby vytvorili dvojice s inými členmi skupiny tak, aby sa navzájom čo najmenej poznali. Každá dvojica ( v prípade nepárneho počtu účastníkov alebo malého počtu pripravených obálok je možné vytvoriť aj trojicu či trojice ) dostane jednu obálku, v ktorej je všetkých desať názvov drog. Po vzájomnej diskusií majú za úlohu usporiadať drogy na podlahe tak, že najbližšie k sebe umiestnia lístoček s názvom drogy, ktorú pokladajú za najmenej nebezpečnú a ďalej postupne až po najnebezpečnejšiu drogu. V hierarchii drog sa na jednej pozícii môže vyskytnúť viac drog ( lístočkov ). Dôležité je diskutovať o argumentoch, ktoré sa budú potom prezentovať ostatným. Keď všetci dokončia prácu vo dvojiciach, nasleduje diskusia o hierarchii drog, pričom vyzývame dvojice s výrazne iným poradím drog.
Hodnotenie (0x):