Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Francúzsky materializmus - Naturalistické obrazy človeka

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Materializmus je filozofický smer, ktorý uznáva hmotu za prvotnú a vedomie a myslenie za odvodené, spravidla bol svetonázorom pokrokových síl. Pojem materializmu pochádza z latinského slova materialis, čo je hmotný. Filozofický materializmus dokazuje prvoradosť materiálneho a druhoradosť duchovného. Vznikol ako reakcia na idealizmus, pod vplyvom prudkého rozvoja techniky a prírodovedeckých objavov. V historickom kontexte ide o vyvrcholenie franzúczskeho osvietenstva. Vznikol ako reakcia na idealizmus, pod vplyvom prudkého rozvoja techniky a prírodovedeckých objavov. Materialisti - matéria, len atómy a pohyb. Aj život je súhrnom mechanických zákonov a rozum, či myslenie je výlučkom mozgu.
Ako idealizmus, tak i materializmus sa snažia nájsť správnu cestu pravdy nevyhnutnú pre poznávanie človeka, lebo ľudstvo môže postaviť civilizáciu a pevnú štruktúru jedine na pravde, pretože „Odstránenie objektívnej a nemennej pravdy o dobre a zle vedie ku katastrofe.“
Hodnotenie (0x):