Registrácia | Prihlásiť

Vypracované otázky: Kompletne vypracované štátnicové otázky zo Zootechniky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. živočíšne genetické zdroje ich význam a metódy konzervovania. Rozdelenie a charakteristika rizikových populácií zvierat.

Sú to všetky druhy, plemená, línie. Sú to geneticky jedinečné populácie podľa významu, podľa histórie vzniku, na základe analýzy rodokmeňov, podľa vlastností alebo marke rov, spolu s ich priamymi divými predkami, vytvorené všetkými domestikačnými procesmi v rámci každého živočíšneho druhu využívaného na produkciu potravy a pre účely poľnohospodárstva.
Ekonomický význam: _ -živočíšna výroba je súčasťou ekonomiky na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni; -konzervovaná genetická variabilita je zdrojom rýchlej a ekonomickej zmeny na trhu Vedecký význam: -konzervované populácie sú kontrolné -monitorovanie a identifikovanie zmien v genetickej štruktúre pokusných populácií -pokusné zvieratá, výskum rezistencie chorôb Kultúrny význam: -chov plemien je spojený s kultúrnym a sociálnym rozvojom národov
metódy konzervovania: IN SITU -udržiavanie živých populácií zvierat v pôvodnom prostredí, na ktoré sú adaptované alebo v prostredí ktoré je podobné pôvodnému. Výhody: chovateľské využitie jedincov a ich produkcie; experimentálne porovnávanie jedincov (výskum); adaptácia na meniace sa chovateľské prostredie, ochorenia; selekcia jedincov a ich zlepšenie; monitorovanie populácie Nevýhody: populácie viažu na seba pracovné sily a pôdu; pohyb jedincov na splnenie medzinárodných zdravotných predpisov; samotná preprava je ekonomicky nákladná
EX SITU -konzervovanie embryí, samčích a samičích pohlavných buniek, DNA segmentov v umelom prostredí -chov zvierat v zoo Význam konzervovania spočíva v ochrane zvierat, udržaní zvierat, ich systematickom využívaní a v obnove a rozširovaní prírodného prostredia. ,Rizikové popufkie sú predmetom pôsobenia určitej sily zmeny- ovplyvňujúcej pravdepodobnosť' ďalšej existencie. Sú predmetom udržania dostatočnej početnosti. Na rizikové populácie vplýva: -skutočný, efektívny počet jedincov -intenzita zmenšovania veľkosti populácie -príbuznosť jedincov v rámci populácie -geograficky výskyt a intenzita jeho zmenšovania -rýchle zmeny podmienok prostredia, počasia, parazity. Metóda in vitro a metóda in vivo je chov zv. v ZOO, záhradách - umelé zmenšené prostredie
Hodnotenie (1x):